Choose another country or territory to see the content you are shopping for online.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 90 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). 

Angrefristen begynner å løpe: 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 

Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. 

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten må̊ varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. 

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. 

Tilbakebetaling 

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake. Tilbakebetaling skjer alltid til samme betalingsmåte som benyttes ved den opprinnelige bestillingen, om ikke annet er særskilt avtalt.

Retur

Vårt mål er at du skal være helt tilfreds med ditt kjøp hos oss. Hvis du bestiller via nettsiden, så har du angrerett i opptil 90 dager etter mottakelse av ordren.

- Vi tilbyr 90 dagers returrett, som betyr at du har 90 dager til å retunere ordren fra den dagen den er mottatt.
- Produktet skal være ubrukt og i samme nye stand som da du mottok det.
- Produktet skal være i original emballasje eller lignende, med etiketter og merker på.

Hvis du ønsker å sende vare(r) i retur, bes du kontakte vår kundeservice for å få tilsendt en returseddel samt trading invoice som må legges ved returen. Vennligst informer kundeservice om hvilke(n) vare(r) du ønsker å returnere. Kundeservice kan nås på:

tlf: +46 10 551 79 09
e-post: customerservice@garphyttan.com

Du vil få tilsendt en ny returlapp og en trading invoice, som begge skal printes ut og festes utenpå pakken som skal sendes i retur. Trading invoice må printes i tre eksemplarer som festes på pakken (gjerne i en plastlomme om du har dette tilgjengelig). Deretter vennligst levere Pakken på nærmeste Post-i-butikk/postkontor.

I forbinelse med en godkjent retur vil du bli trukket 59 kr for returkostnader.

Du kan ikke benytte din angrerett ved å unnlate å hente ut en bestilling som har blitt sendt og er klar til henting hos på hentestedet. Ved uavhentede pakker debiteres en avgift på 200 kr.

Bytte

Om du ønsker å bytte en vare, for eksempel fordi det er feil størrelse så returnerer du helt enkelt den varen som er feil. For å returnere bes du kontakte kundeservice for å få tilsendt de riktige returpapirer. Så foretas en ny bestilling på den varen i den størrelsen du ønsker i vår nettbutikk. Vi refunderer deg for varens fulle pris og evt. fraktomkostninger, dermed vil du aldri skulle betale mer i frakt ved et eventuelt bytte

Returadresse

Garphyttan Original AB

Enbärsvägen 18

735 37 Surahammar, Sweden